CE Vottun

Vottunarkröfur:

Í ákvæðum reglugerða kemur fram að byggingarvörur á markaði skuli, allt eftir atvikum, vera CE-merktar eða hafa vottun eða umsögn um að þær uppfylli kröfur byggingareglugerðar, standist staðla og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

CE-merking byggingarvöru

Á Íslandi eru ákveðnir staðlar sem vinna þarf eftir, ÍST EN-staðlar. En óheimilt er lögum samkvæmt að hafa vöru á markaði hérlendis sé hún ekki CE-merkt. Í stöðlum af þessu tagi eru kröfur um prófanir og samfellt gæðaeftirlit með framleiðslu vörunnar.Vottun samræmis vöru við samhæfðan staðal, þ.e. til CE-merkingar, krefst vottunaraðila sem er sérstaklega “tilnefndur” og þar með viðurkenndur til slíkrar vottunar innan ESB. CE-merkt byggingarvara skal skv. RVB fullnægja íslenskum reglugerðarákvæðum, sem fela m.a. í sér að hún henti fyrirhugaðri notkun hérlendis með tilliti til veðráttu og annarra séríslenskra atriða.

Gæðamerkið “CE”CE-merkið á byggingarvöru er gæðamerki í þeim skilningi að það á að vera trygging fyrir því að umrædd vara hafi þá eiginleika sem framleiðandi hennar lýsir yfir að hún hafi. Slíkt gerir hann með útgáfu svonefndrar CE-samræmisyfirlýsingar ásamt meðfylgjandi upplýsingum um þá eiginleika vörunnar, sem staðallinn tilgreinir að gefa skuli upp.

Gæðastaðlar Íspan ehf.

Íspan ehf er með heimild til CE-merkingar á framleiðslu sinni, en undir það fellur meðal annars allt tvöfalt einangrunargler sem framleitt er í verksmiðjunni. Vottunaraðili Íspan er British Standard, (BSi) og er sá aðili viðurkenndur sem slíkur innan ESB.

CE vottun framleiðslu okkar er til þess að tryggja enn frekar gæði og öryggi framleiðslunnar. Markmið okkar er að vottunin tryggi viðskiptavinum okkar eingöngu fyrsta flokks vöru, en allt ferli framleiðslunnar er undir samræmdu eftirliti. Auk þess fara fram prófanir á framleiðslunni samkvæmt reglugerðum og ÍST EN stöðlum.

Samræmisyfirlýsing Planitherm xn

Samræmisyfirlýsing SKN 154

Samræmisyfirlýsing SKN 176

Samræmisyfirlýsing ST 108

Tæknilegar upplýsingar

CE Planitherm xn

CE SKN 154

CE SKN 176

CE St 108Ispan-logo-01